Prematur

Trots att de flesta mammor kan amma sina spädbarn utan hjälp, så behövs det ibland tillfällig hjälp. För tidigt födda spädbarn, spädbarn som inte utvecklas och spädbarn med specifika behov såsom neurologiska svårigheter kan kräva extra uppmärksamhet.

Vänligen fråga om råd vid användning av dessa produkter.

Det finns inga produkter som matchar detta urval.